Waxyaalaha la isku qurxiyo/Daryeelka Maqaarka/Cadiyaha/Cidiyaha